پرن کالا

بایگانی‌های فیلم - پرن کالا

بهترین وقت برای آموزش حرف زدن به مرغ مینا

آموزش حرف زدن مرغ مینا از بین پرنده های مختلف، بیشتر طوطی سانان استعداد سخنگویی دارند. اما مرغ مینا و یا مرغ مقلد نیز می تواند حتی بهتر از برخی طوطی ها، صداهای اطراف خود را تقلید و تکرار کند. این پرنده از بهره هوشی بالایی برخوردار بوده و با آموزش و تکرار می‌توان تکرار […]