پرن کالا

بایگانی‌های فیلم - پرن کالا

تصویری موجود نمی‌باشد

بهترین وقت برای آموزش حرف زدن به مرغ مینا

آموزش حرف زدن مرغ مینا از بین پرنده های مختلف، بیشتر طوطی سانان استعداد سخنگویی دارند. اما مرغ مینا و یا مرغ مقلد نیز می تواند حتی بهتر از برخی طوطی ها، صداهای اطراف خود را تقلید و تکرار کند. این پرنده از بهره هوشی بالایی برخوردار بوده و با آموزش و تکرار می‌توان تکرار […]