پرن کالا
پرن کالا

پلن سه ماهه

1,000,000 90 روز
برای مدت زمان سه ماه کاربر میتونه تا سقف 55 عدد اگهی را ثبت کند با هزینه پلنی که پرداخت می کنه
نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 55 آگهی

پلن شش ماهه

1,800,000 180 روز
برای مدت زمان شش ماه کاربر میتونه تا سقف 120 عدد اگهی را ثبت کند با هزینه پلنی که پرداخت می کنه
نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 120 آگهی

پلن یک ساله

3,200,000 365 روز
برای مدت زمان یک ماه کاربر میتونه تا سقف 250 عدد اگهی را ثبت کند با هزینه پلنی که پرداخت می کنه
نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 250 آگهی